foto Attila Jáger

Diapozitivele lui Attila Jáger din domeniul stilului popular arhitectural secuiesc și transilvănean (1972-1984).
În drumul său el a trecut și prin Aiud și a realizat cateva fotografii.
Attila Jáger este născut în anul 1956 la Miskolc (Ungaria) – sursa: www.diateka.hu, www.azopan.ro
înapoi