Mănăstirea Măgina

De dimensiuni reduse, modestul locaş de cult purtând hramul „Sfânta Treime” din Măgina prezintă o planimetrie mai puţin obişnuită în rândul arhitecturii religioase din Transilvania.

Biserica este împărţită la interior în trei compartimente: altar, naos şi pronaos. Luminatoarele (ferestrele) sunt de formă dreptunghiulară şi au un traiect ce se evazează dinspre exterior spre interior. Uşa de la intrare dispune de două fragmente de ancadrament din piatră de factură renascentistă refolosite pe post de lintel şi prag.

Privită din exterior, biserica are aproximativ forma unei cruci. În prezent, biserica este acoperită cu şindrilă. Un zid de piatră, străpuns de o intrare monumentală tot din piatră înconjoară biserica. Ca şi datare, monumentul poate fi încadrat aproximativ la mijlocul sec XVI.

Până la revoluţia din 1948, pe lângă mănăstire a funcţionat şi o „ şcoală de mănăstire împărătească „ în care se învăţa scrisul, cititul, aritmetica, Catehismul, cântările bisericeşti şi Liturghia.

INFO

  • Adresa: Măgina 515207, România
  • Telefon: +40 258 864021, +40 755 340400, +40 786 052511
foto: Marius Chiorean