foto: Lőrincz Zoltán / K-Visuals

Bibilioteca Documentară “Bethlen Gábor” Aiud

Istoria bibliotecii este în strânsă legătură cu fondarea de către principele Gabriel Bethlen (Bethlen Gábor) în anul 1622 la Alba Iulia a unui Collegium Academicum. Menirea principală a colegiului era de a forma intelectualitatea locală, iar cu timpul de fi ridicat la rang de universitate. În epoca respectivă amenajarea unei biblioteci a necesitat un efort financiar considerabil.  Din acest considerent Gabriel Bethlen (Bethlen Gábor) a pus la dispoziția studenților şi profesorilor propria bibliotecă princiară asigurândule acces liber. În acelaşi timp a început organizarea bibliotecii colegiului şi sporirea fondului de carte.

Gheorghe Rákóczi al II-lea (II. Rákóczi György) în 1653 a mutat o parte a bibliotecii princiare a lui Gabriel Bethlen (Bethlen Gábor) la Sárospatak. Acesta este momentul separării celor două biblioteci.  Legile colegiului din anul 1656 menționează separat biblioteca colegiului şi pe bibliotecarul acesteia. Nu s-au păstrat inventarele bibliotecii lui Gabriel Bethlen (Bethlen Gábor) sau a bibliotecii Collegium Academicum astfel nu avem date privind numărul de volume deținute.

În urma atacului trupelor turco-tătare din 1658 asupra cetății Alba Iulia au fost distruse biblioteca şi arhiva princiară ascunse în sacristia catedralei romano-catolice. Biblioteca colegiului a fost salvată fiind dusă la Sibiu.

În anul 1662 principele Mihai Apafi I (I. Apafi Mihály), a mutat colegiul la Aiud, unde tot acum se aduce de la Sibiu şi biblioteca colegiului.

Primul catalog al bibliotecii s-a realizat la cumpăna anilor 1679-1680. Inventarul menționează 1533 de volume grupate pe regiuni geografice (Theca Australis, Theca Septentrionalis minor şi major, Theca Occidentalis, Theca Orientalis minor şi major). Deoarece acesta nu este un catalog exchaustiv putem presupune existența unei biblioteci mai mari. O caracteristică interesantă a listei de cărți este că colecția a fost grupată, de asemenea, pe butoaie.

După 1685, biblioteca a fost mutată de mai multe ori în butoaie la Sibiu din cauza trupelor habsburgice și turcești.

INFO

Vezi colecţia de
Reclame aiudene vechi din anii 1886 – 1918

foto: Edina Gordán

În timpul Războiului de independență condus de Francisc Rákoczi al II-lea (1703-1711) deşi s-a încercat salvarea bibliotecii, nu a putut fi evitată distrugerea ei. În 1707 trupele generalului austriac Rabutin au descoperit biblioteca și alte bunuri ascunse în pivnița colegiului. Aproximativ trei sferturi din cărți au fost distruse la acel moment.

În secolul al XVIII-lea, fondul de carte a bibliotecii a fost îmbogățit prin mai multe donații majore. Am dori să menționăm aici numele soților Kata Bethlen și József Teleki, curatorului Zsigmond Bánffy, doctorilor Zsigmond Borosnyai Nagy și Gábor Zágoni. Donațiile lor au fost amplasate separat în bibliotecă sub denumirile de: Magyar Theca, Telekiana Theca, Banffyana Theca, Borosnyaiana Theca şi Medica Theca. Colecția a fost înbogățită de asemenea prin donațiile lui Imre Pápai Páriz, Mihály Ajtai Abód, Elek Bethlen, Ferenc Benkő, Sándor Báróczi şi József Kovács.

Două cataloage ne oferă informații privind inventarul de carte din secolul al XVIII-lea. Catalogul din 1752 prezintă 4700 de volume. Catalogul din 1764 conține un total de 5014 de volume, menționate de Kisbaconi Benedek András. La data  vizitei lui Ferenc Kazinczy din anul 1816, biblioteca avea 8000 de volume.

În timpul evenimentelor din 1849, biblioteca a fost aproape complet distrusă. Fondul bibliotecii avea la acel moment între 20.000 și 30.000 de volume, din care doar aproximativ 500 de cărți au supraviețuit. Reconstruirea bibliotecii colegiului sa realizat cu ajutorul donațiilor primite de către curatorul Károly Zeyk, József Salamon, Károly Herepei, János Nemegyei, János Gáspár, Károly Mester, Károly Malom, Ádám Tompa, Károly P. Szathmáry, Mihály Kocsis, Simon Incze şi György Cseresznyés.

În anul 1877 fondul de carte al bibliotecii număra 9600 de volume. Cea mai valoroasă donație poate fi atribuită curatorului Imre Mikó. Biblioteca sa conţinând autori greci și romani antici, destinată fiului său Ádám Mikó, datorită morții timpurii a acestuia, a fost moștenită de biblioteca colegiului. După moartea lui Imre Mikó, restul bibliotecii sale a fost distribuită între Societatea Muzeului Ardelean, Colegiul din Aiud și Colegiul Székely Mikó.

În 1948, clădirea colegiului a fost naționalizată împreună cu biblioteca. În 1952, biblioteca a devenit o instituție separată aflată sub autoritatea Consiliului Poporului local. Din 1957, a fost o ramură închisă a Bibliotecii Universitare Lucian Blaga din Cluj-Napoca.

În 2005 a revenit în posesia Eparhiei Reformate din Ardeal. Biblioteca a fost complet renovată între anii 2013 și 2016. În timpul renovării sub vechiului strat de vopsea din sala de lectură a fost identificată o frescă de tavan din secolul al XIX-lea, care a fost restaurată de Botond Ferenczy. Biblioteca are în prezent o colecție de 70.000 de volume, formulare, manuscrise, foi volante, fotografii, rapoarte de doliu, anunțuri școlare şi reviste. Prelucrarea profesională a colecției este în curs de desfășurare.

Edina Gordán
Bibliotecar, Bibilioteca Documentară “Bethlen Gábor” Aiud

Traducere din limba maghiară: Nagy József Gábor

Album imagini

click pe imagine pentru a vedea albumul complet